Imaxe Alt

Accesibilidade

  >  Accesibilidade

Accesibilidade

Declaración de accesibilidade

Compromémonos a facer accesible a nosa páxina web de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en diante, Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro). Setembro) .

Estado de conformidade

Este sitio web cumpre parcialmente o Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

Non se pode acceder ao contido recollido a continuación debido ao seguinte:

  1. Incumprimento do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro: podería haber erros puntuais de edición nalgunha páxina web, tanto no contido HTML como nos documentos finais, publicados despois do 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real decreto 1112). /2018, do 7 de setembro). En concreto, pode haber erros en documentos que conteñan gráficos, táboas complexas ou nos asinados electronicamente antes da súa revisión de accesibilidade.
  2. Carga desproporcionada: non procede.
  3. O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable: Existen arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren totalmente todos os requisitos de accesibilidade; Tamén se poden atopar nesta situación contidos de terceiros non financiados, desenvolvidos ou baixo o control desta Consellería.

Elaboración desta declaración de accesibilidade Esta declaración elaborouse o 18-07-2023 O método empregado para elaborar a declaración foi unha autoliquidación realizada pola propia empresa.

Observacións e información de contacto

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como, por exemplo:

  • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Facer calquera outra pregunta ou suxestión de mellora en relación á accesibilidade do sitio web.

A través dos seguintes medios:

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola dirección da empresa, como responsable dos contidos deste sitio web.

Contido opcional

A versión visible deste sitio web actualmente é do 18-07-2023 e nesa data realizouse a revisión do nivel de accesibilidade vixente naquel momento.

A partir desa data realízanse revisións diarias parciais dos contidos web novos ou modificados, tanto dos modelos como das páxinas e documentos finais publicados, co fin de garantir o cumprimento dos requisitos de accesibilidade da Norma UNE-EN 301549. :2019, considerando as excepcións do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro.

Entre outras, adóptanse as seguintes medidas para facilitar a accesibilidade:

  • Utilización de texto alternativo nas imaxes
  • As ligazóns proporcionan detalles sobre a función ou o destino da hiperligazón
  • Uso dos estándares W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.
Ir ao contido